PROJEKT ARKIV

Mass and Order
Reform
As I Was Moving Ahead
Radical Ruptures
Giving Harbor
Black Box Garden
Taler til folket
Os Dem Demos

Public Picnic

Public Address
Fordi du fortjener det!
Interventionist Art in the Age of Enterprise Culture
Surface Tension_Copenhagen
How do you belong?
Action Gallery
OBS!
Hot Summer of Urban Farming
Sid Ned!
Gåafstand / Walking distance
The expanded notion of public art
Mo-nu-ment


KONTAKT

Om publik


tilmeld nyhedsbrev

 


In Englishhow do you belong?


5 kunstprojekter i Københavns offentlige rum

Oplevelsen af at høre til er grundlæggende for hvordan vi forholder os til vore omgivelser. At føle et tilhørsforhold til en gruppe mennesker, eller et sted, er afgørende for hvordan vi opfatter os selv og verden omkring os – det er med til at bestemme vor identitet, og selve den måde vi interagerer med omgivelserne på.

How do you belong? er et kunstprojekt, der sætter fokus på forskellige aspekter og betydninger af det at høre til. Med udgangspunkt i spørgsmål, der knytter sig til mobilitet, migration og kulturel oversættelse har fem kunstnere bosat i København, Berlin og Rotterdam skabt en række tankevækkende, poetiske og humorfyldte projekter til forskellige offentlige rum i København.

Verden er præget af en konstant bevægelse af mennesker som en konsekvens af globaliseringens økonomiske og sociale implikationer, såvel som konflikter og krige. Dette betyder at sammenhænge mellem mennesker og steder kontinuerligt nedbrydes, redefineres og skabes på ny. Disse sammenhænge udgør et komplekst landskab af behov, interesser og funktioner i mødet mellem det lokale og det globale. How do you belong? reflekterer over hvordan forskellige tilhørsforhold er afgørende for vores måde at navigere i tilværelsen på. Ved hjælp af forskellige kunstneriske greb peger projektet på spørgsmål som: hvad vil det sige at høre til i Danmark i forhold til identitetsopfattelsen for den enkelte, og hvilke forestillinger om fællesskab knytter sig hertil? Hvilke individuelle og samfundsskabte billeder, historier og myter ligger der i opfattelsen af at høre til et sted og hvordan afspejler det sig i vore omgivelser? Hvordan manifesterer disse spørgsmål sig som måder vi omgås hinanden og indretter os på? Hvordan forhandles konflikter med rod i sociale, etniske eller nationale grupperinger i offentlige rum? How do you belong? er en række midlertidige kunstprojekter produceret specifikt til Københavns offentlige rum da det netop er i offentlige rum, at modsatrettede interesser og behov mødes og hvor forhandling af holdninger, livsformer og identiteter finder sted. Ønsket med projektet er at pege på andre måder at forstå det komplicerede netværk af sammenhænge mellem mennesker og steder, der udgør vore omgivelser.

How do you belong? er støttet af Københavns Kommune og Kunstrådet. Projektet er kurateret af Johanne Løgstrup og Katarina Stenbeck. Tak til: Mads Elling, Rie Hammer, Anders Gaardbo Jensen, Christof Niemiec, Pulsk Ravn og Nis Rømer.


PRESSEMEDDELELSE
download pressemeddelelse (.doc)


HARTMUT STOCKTER_Ponganer for en dag
13. april - 6. maj
Åbning 12. april kl.17:00
Istedgade 67b, 1650 København V
Åbent dagligt 11:30 - 19:00


NERMIN DURAKOVIC_My temporary asylum residency
19. april - 6. maj
Gangstien mellem Klaksvigsgade og Artillerivej, 2300 København S


ROBERT HAMELIJNCK & NIENKE TERPSMA_Fucking Good Art
Diverse kunstboghandlere og udstillingssteder i København, Berlin og Rotterdam
Launch: Kunstpublikationer anno 2007, OVERGADEN - Institut for Samtidskunst, Overgaden neden Vandet 17, 1414 København K
21. - 22. april kl. 10:00 - 17:00


HESTER OERLEMANS_LANDING-BAR
Folkets Park, Stengade 50, 2200 København N
26. - 28. april kl. 19:00 - 22:00


SPACECAMPAIGN_Perker Singers
Obs obs
Det eksotiske kor synger kun én gang.
Fredag den 27 kl 15.00 i Nyhavn
Gå ikke glip af en unik oplevelse!
Vel mødt

HARTMUT STOCKTER_Ponganer for en dag
Fra den 13. april til den 6. maj huser et butikslokale på Istedgade konsulatet for den fiktive stat Ponga. På konsulatet er det muligt at opnå statsborgerskab for en dag og få udstedt pas komplet med officielt stempel og pasfoto. Konsulatet rummer desuden omfattende information om øriget Ponga, en moderne nation med en etnisk blandet befolkning, der er kendt for deres sympatiske væsen og udsøgte levevis.
Hartmut Stockters projekt Ponganer for en dag peger på de betydninger, symboler og fortællinger der knytter sig til nationale identiteter. Han tilbyder alle interesserede statsborgerskab til Ponga og mulighed for at blive fri fra de fordomme, der måtte følge med ens oprindelige nationalitet - om ikke andet så blot for en dag.
Se billeder


NERMIN DURAKOVIC_My temporary asylum residency
Udgangspunktet for Durakovic’ værk er de fysiske rammer, der udgjorde hans hjem i forskellige danske asylcentre, hvor han og hans familie tilbragte omkring fire år. I en række grafiske illustrationer gengiver han i et stiliseret sprog de rum familien har boet i, som de var indrettet før de blev taget i brug. Tegningerne afspejler rummenes enkle og standardiserede indretning og kan ses, som en slags skemaer over de møbler og genstande man i Danmark mener, er de vigtigste for at kunne etablere et hjem. 
Ved hjælp af sin personlige historie undersøger Durakovic forestillinger om hvad der udgør de basale behov i forhold til det at skabe sig et hjem og den betydning hjemmet har for det at høre til et sted. 
Se flere billeder

ROBERT HAMELIJNCK & NIENKE TERPSMA_Fucking Good Art
Fucking Good Art er et fanzine, der beskæftiger sig med kritisk refleksion over kunstverdenen lokalt og internationalt. Zinet, der udkommer ca. tre gange årligt, tager i hvert nummer udgangspunkt i en lokal europæisk kunstscene. Redaktørerne Hamelijnck & Terpsma ser sig som åbensindede observatører, der med en udefrakommendes blik kortlægger forskellige kunstsceners karakteristika og aktuelle problematikker. Resultaterne af deres undersøgelser kan læses i FGA, der er sammensat af interviews, kortere tekster og visuelt materiale udarbejdet af redaktørerne selv og de personer de har været i kontakt med under deres research. FGA the Copenhagen edition består af to versioner, en dansk og en eksport version. De to versioner adskiller sig indholdsmæssigt fra hinanden, idet de hver især indeholder informationer om den danske kunstscene, hvis relevans afhænger af om læseren befinder sig i Danmark eller udlandet. FGA the Copenhagen edition bliver distribueret under OVERGADENs mini-messe for kunstpublikationer, og vil derefter være at finde på en række københavnske udstillingssteder. Eksport-versionen distribueres gennem diverse kunstboghandlere i Berlin og Rotterdam. Begge versioner kan desuden læses på www.fuckinggoodart.nl, hvor yderligere information om FGA og tidligere numre findes. 
Klik på billedet ovenfor for at læse forsiden


HESTER OERLEMANS_LANDING-BAR
Den Berlin-baserede kunstner Hester Oerlemans LANDING-BAR er en installation, der inkorporerer en bar, en film og et soundtrack. Både filmen og soundtracket er komponeret af optagelser af fly der lander. Installationen er bygget op af højttalere og ølkasser, og placeret i Folkets Park på Nørrebro skaber den således en situation, hvor man kan lege 'plane-spotter', få sig en øl, falde ned og lande i grønne omgivelser. LANDING-BAR udgør en slags midlertidig social skulptur, der finder sted i tre dage. Modsat de fleste filmede gengivelser af fly, der lander, er Oerlemans er ikke optaget af at fange den perfekte landing. Hun er snarere interesseret i det usikre moment lige før flyets hjul når landingsbanen, hvor maskinen er ustabil og hvor skrøbeligheden bliver tydelig. Med dette fokus peger Oerlemans på de forventninger og symbolske betydninger, der ligger i det at lande, at ankomme eller vende tilbage til noget eller nogen. 
Se flere billeder

SPACECAMPAIGN_Perker Singers

Fredag den 27 april inviteredes Papaya koret til at optræde i Nyhavn med deres afrikanske sange og danse.

“Vi har efterhånden erkendt, at vi ikke er afrikanere, og lige gyldigt hvor meget vores hjerter end banker for det, og hvor hårdt vi end forsøger, så bliver det aldrig helt det samme. Den specielle afrikanske klang, rytme, dans og stemning lyder måske enkel, men er ikke så let at genskabe for os nordeuropæere. Derfor har mange af vores afrikanske sange fået et personligt ”papayansk” præg. Med stor kærlighed og respekt for det afrikanske, præsenterer vi gennem vores egne arrangementer deres musik på vores måde og gør hvad vi kan for at bibeholde den rigtige afrikanske klang og stemning. Der er ingen af os i Papaya, der forstår eller taler noget afrikansk sprog særlig godt. Men vi ved alligevel altid, hvad vi synger om.”  www.papaya.dk
Se flere billeder


OM KUNSTNERNE

Robert Hamelijnck & Nienke Terpsma
Hamelijnck og Terpsma er redaktører af fanzinet Fucking Good Art, der beskæftiger sig med kritisk refleksion over kunstverdenen lokalt og internationalt, og som siden december 2003 er udkommet ca. tre gange årligt. I FGA kan man gennem anmeldelser af bøger og udstillinger, interviews med forskellige kulturelle aktører, herunder kunstnere og kuratorer, samt et alsidigt billedmateriale få en indføring i aktuelle problematikker, der knytter sig til den givne udstillingssituation. Redaktørerne betragter sig som åbensindede observatører, der med den udefrakommendes blik kortlægger forskellige kunst- og kultursceners karakteristika. Resultatet af deres undersøgelser kan også læses på hjemmesiden www.fuckinggoodart.nl, der også fungerer som procesorienteret arkiv og dokumentation for tidligere udstillingssammenhænge.


Hester Oerlemans
Den Berlin-baserede kunstner Hester Oerlemans arbejder med en bred vifte af kunstneriske udtryk, herunder maleri, tegning, video og keramik, men ofte skaber hun installatoriske værker, der fungerer som enten stedsspecifikke nedslag eller event-baserede, sociale skulpturer. Oerlemans’s kunst kommentarer i kraft heraf på hverdagssituationer, især som de udspiller sig i det offentlige rum. Oerlemans praksis er overordnet set konceptuelt funderet, og kan ydermere kendetegnes som et forsøg på at forskyde sociale konventioner og vore normalopfattelse af individet.


Hartmut Stockter
Stockter arbejder ofte med skulpturelle interventioner, der funktionelt såvel som konceptuelt udsiger noget om menneskets forhold til sine omgivelser – både de naturmæssige og de kulturelle. På romantisk og humoristisk vis tager værkerne sig således ofte ud som tekniske, maskin-æstetiske raffinementer, der på samme tid inddrager det naturlige og utopiske i sit samlede udtryk. Stockters værker har ofte karakter af videnskabeligt opfindelsesarbejde, som eksempelvis soloudstillingen ”Wundergarage” på Kirkhoff i 2005. Udstillingen, som med kunstnerens egne ord havde til hensigt at ”lave hverdagen om til en opdagelsesrejse – et eventyr”, bestod af materialer som træ, gummi og kobber, dyr og planter, samt ikke mindst fiktive personligheder og deres livshistorie, og skabte derved på associativ vis indtryk af tidlig industrialisering og spøgefuld opfindsomhed.


Nermin Durakovic
Durakovics værker er som oftest selvbiografiske, og omhandler primært hans opvækst i Eksjugoslavien og på asylcenter i Danmark. Værkerne – udført i forskellige medier, herunder collage, tegning og video – kommunikerer på enkel og direkte vis spørgsmål knyttet til standardisering og normaliseringstvang, samt ikke mindst generations- og samfundsmæssige identitetsproblematikker. Med udgangspunkt i mennesker og begivenheder, som eksempelvis ikoner fra sports- og underholdningsindustrien, og undersøger Durakovic kulturelle og sociale faktorer, der har været med til at præge hans generation.


SPACECAMPAIGN
SPACECAMPAIGN er et politisk orienteret projekt som ofte har iscenesat anti- stereotype situationer med høj medie appeal i håb om at påvirke massemediernes dominerede repræsentationer af etniske minoriteter. Ofte udføres disse aktioner i forbindelse med bestemte begivenheder i offentlige rum. Under EU-topmødet i Gøteborg iværksattes projektet ”Göteborg” (2001), i hvilket en afrikansk tørklædeklædt kvinde deltog i en demonstration i protest mod Schengen-aftalen og Forte L´Europe. Et andet eksempel er ”Hvem kan blive statsminister i Danmark?” (2004), der aftegnede en valgsituation, hvor en afrikansk kvinde udnævnte sig som mulig kandidat til statsministerposten i Danmark med valgplakaten ” Jeg er Danmark- Stem Danskt!”. Udover performance-aktioner omfatter SPACECAMPAIGNs kommunikations-midler også plakater, klistermærker, T-shirts, pressekort, foredrags- og debatvirksomhed, samt undervisning.

Projektet er støttet af: